Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng  UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Tài chính kế hoạch.

+ Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định).

+ Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng  UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Trường hợp chuyển sang kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề hoặc chuyển sang kinh doanh các ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì phải nộp thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

 - Lệ phí: 100.000 đồng

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

+ Ngành nghề kiểm tra trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Dịch vụ trọ, gas, dịch vụ online games.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 4 2 8 7 1 0
Hôm nay: 2.492
Hôm qua: 6.227
Tuần này: 37.025
Tháng này: 362.580
Tổng cộng: 34.428.710

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính