Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn

          + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp quận (huyện) tiếp nhận hồ sơ, in giấy xác nhận đã nhận thông báo tạm ngừng của hộ kinh doanh và chuyển hồ sơ đăng ký cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

          + Bước 3: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận cập nhật và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Cách thức thực hiên: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

          + Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Thời gian thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời gian giải quyết: Giải quyết ngay

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

          + Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

          + Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

          + Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 4 2 9 0 2 3
Hôm nay: 2.805
Hôm qua: 6.227
Tuần này: 37.338
Tháng này: 362.893
Tổng cộng: 34.429.023

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính