Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 3 : Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, trình UBND cấp huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Sau đó, chuyển cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Bước 4: Sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.

 - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơnxinchuyển mục đích sử dụng đất theomẫu)

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc,  trong đó:

+Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND quận, huyện: 07 ngày

+ Hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại cơ quan Thuế: 03 ngày

+ Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 02 ngày

+ Điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 02 ngày

+ Trả kết quả cho công dân: 01 ngày

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đất đai năm 2013;

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 2 6 8 4 1
Hôm nay: 5.166
Hôm qua: 13.142
Tuần này: 30.839
Tháng này: 70.947
Tổng cộng: 34.826.841

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính