Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Điều chỉnhgiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

- Trình tự thực hiện:

+    Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

+    Bước 2: Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị.

+    Bước 3: Phòng Quản lý Đô thị tham mưu xử lý hồ sơ và trình UBND cấp huyện quyết định việc điều chỉnh giấy phép xây dựng; chuyển giấy phép xây dựng được điều chỉnh và hồ sơ thiết kế có đóng dấu (trong trường hợp đồng ý) và văn bản trả lời (trong trường hợp không đồng ý) cho Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả để trả cho chủ đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tạiBộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

- Thành phần:

* Đối với công trình:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy; bảo đảm môi tr­ường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

+ Đối với công trình đã khởi công xây dựng, phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về quản lý xây dựng về việc chủ đầu tư xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.

* Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200.

- Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với công trình: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư                                                               

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+Nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.

+ Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyệncó văn bản trả lời.                            

- Lệ phí:

+ Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 50.000 đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị (đính kèm theo thủ tục);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

+ Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

+Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dungcủa Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

+ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của UBND thành phố sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵngban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 2 6 9 8 5
Hôm nay: 5.310
Hôm qua: 13.142
Tuần này: 30.983
Tháng này: 71.091
Tổng cộng: 34.826.985

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính