Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính Kế hoạch

- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ; yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.

- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (Mẫu đơn tự viết)

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 về
hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

+Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 2 6 8 5 1
Hôm nay: 5.176
Hôm qua: 13.142
Tuần này: 30.849
Tháng này: 70.957
Tổng cộng: 34.826.851

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính