Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
211 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội bất thường của hội ở phường, xã
212 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội ở phường, xã
213 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội
214 Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
215 Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội
216 Thủ tục Đăng ký đổi tên hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
217 Thủ tục Đăng ký phê duyệt điều lệ hội
218 Thủ tục Đăng ký thành lập hội
219 Thủ tục Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác
220 Thủ tục Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 5 4 7 5
Hôm nay: 4.168
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 35.033
Tháng này: 100.778
Tổng cộng: 35.235.475

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính