Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 508/SCT-QLTM Người ký Nguyễn Hà Bắc
Ngày ban hành 29/03/2017 Ngày xuất bản 07/04/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

Số:          /SCT-QLTM

 

V/v hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2017

 

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các quận, huyện;

- Các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.

  

Thực hiện Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về việc phê duyệt danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2017 và Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia năm 2017;

Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hỗ trợ xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng, giúp doanh nghiệp tự động hóa và quản lý chuỗi các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quản lý khách hàng và các cơ hội bán hàng, chăm sóc khách hàng hiệu quả, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp; trong năm 2017, Sở Công Thương sẽ triển khai chương trình hỗ trợ sau:

1. Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp (10 đơn vị);

2. Điều kiện tham gia chương trình

- Được thành lập theo pháp luật Việt Nam, đang hoạt động và có trụ sở tại Đà Nẵng.

- Đã có website (ưu tiên các website TMĐT bán hàng, website cung cấp dịch vụ TMĐT hoặc cung ứng dịch vụ hỗ trợ TMĐT như: thanh toán trực tuyến, giao nhận hàng hóa…).

- Có quy mô từ 30 cán bộ, công nhân viên trở lên, ưu tiên các doanh nghiệp đã thành lập bộ phận CNTT, quản trị website; Có nhân sự hỗ trợ và xúc tiến xây dựng dữ liệu, quản lý phần mềm.

Sở Công Thương đề nghị Quý đơn vị giới thiệu, cung cấp thông tin về Chương trình đến các doanh nghiệp được biết, đăng ký tham gia.

Danh sách đề xuất/phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Công Thương trước ngày 17/4/2017, Sở sẽ xem xét và chọn lọc các doanh nghiệp để hỗ trợ, phù hợp với tiêu chí và nguồn kinh phí được giao.

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương; địa chỉ: Tầng 19 - Toà nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, ĐT: 0236.3822525 (gặp a.Quân); Fax: 0236.3889540, emai: qltmsct@danang.gov.vn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Sở CT (b/c);

- Tr. tâm Ecomviet- Cục TMĐT &CNTT;

- Lưu VT, QLTM.

                KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Hà Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ/DN:................................

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHẦN MÈM QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

 

TT

TÊN DOANH NGHIỆP

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SXKD

Người liên hệ

 
 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 508.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  2. Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
  3. Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  4. Quy định về kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
  5. Quy định về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Chuyên mục Quản lý văn bản Chuyên mục Quản lý văn bản

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 1 1 5 3 1 1
Hôm nay: 13.747
Hôm qua: 14.290
Tuần này: 13.747
Tháng này: 50.561
Tổng cộng: 38.115.311

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính