Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2017

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 51 /KH-UBND Người ký Nguyễn Hòa
Ngày ban hành 03/03/2017 Ngày xuất bản 18/04/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Ngũ Hành Sơn Cơ quan ban hành UBND quận Ngũ Hành Sơn
Nội dung Thực hiện Kế hoạch số 1066/KH-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017. Uỷ ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Huy động hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể xã hội nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (gọi tắt là ATTP).
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác ATTP trong tình hình mới và Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm hình thành nếp sống văn hóa, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
2. Yêu cầu
Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP phải đồng bộ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức. Phát huy vai trò giám sát của UBMTTQVN quận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra về ATTP theo phân cấp. Thiết lập và kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.
3. Mục tiêu năm 2017
- 100% số khu dân cư phường tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP.
- 80% số hộ chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện bắt buộc cấp giấy chứng nhận).
- Phường đạt tiêu chuẩn “Phường văn minh đô thị” phải đạt tiêu chí ATTP.
2
- 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thuộc cấp quận, phường quản lý được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP (cơ sở thuộc diện cấp giấy).
- Kiểm tra ATTP đạt 100% cơ sở cấp quận, phường được kiểm tra và trên 80% đạt điều kiện ATTP. Kiểm tra 50% số hộ sản xuất nông nghiệp đã ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm (sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đã được thống kê).
- Mô hình bảo đảm ATTP: Xây dựng được tất cả các chợ hạng 2 là chợ đảm bảo ATTP; 100% chợ các hạng trên địa bàn quận được kiểm soát ATTP; nhân rộng các mô hình điểm về thức ăn đường phố, khu phố ẩm thực.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi địa bàn quận, ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại; kiểm soát kinh doanh phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực phẩm, các vật tư nông nghiệp.
- Tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP), hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn quận; không để xảy ra vụ NĐTP cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận; giảm số vụ NĐTP nhỏ lẻ; 100% vụ NĐTP báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời; khống chế tỷ lệ mắc NĐTP cấp tính được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung công việc vụ thể (theo Phụ lục I đính kèm)
2. Danh mục các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý ATTP (theo Phụ lục II đính kèm)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội, UBND các phường Căn cứ nội dung Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời triển khai thực hiện các Chương trình, Quyết định, Kế hoạch về ATTP đã được UBND quận phê duyệt; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng, báo cáo quý, 6 tháng, năm gửi Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận thông qua cơ quan thường trực là Phòng Y tế quận để tổng hợp Báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố và UBND quận.
2. Giao Phòng Y tế quận (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận Ngũ Hành Sơn) chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch; theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2017. Đề nghị Thủ trưởng các phòng,
3
ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 51 KH-UBND 170303.signed.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Triển khai chương trình An toàn thực phẩm, thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đến năm 2020
  2. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2017
  3. Triển khai tuyên truyền thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn từ nay đến năm 2020
  4. Nhân lực thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm và tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn quận
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Chuyên mục Quản lý văn bản Chuyên mục Quản lý văn bản

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 0 3 5 6 3 5
Hôm nay: 2.722
Hôm qua: 5.674
Tuần này: 2.722
Tháng này: 311.661
Tổng cộng: 38.035.635

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính