Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1361 1572/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 01, phân khu B2.14, diện tích 133.00 m2, thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Bá Xiêm và bà Huỳnh Thị Ngọc
1362 5716/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 132-B1.7, diện tích 206.60 m2, tại Khu dân cư mới phường.Bắc Mỹ An (Bắc Phan Tứ), thuộc phường Mỹ An cho ông Huỳnh Diễn (Huỳnh Diển) và bà Lê Thị Xuân
1363 1094/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Văn Bắc và bà Đoàn Thị Thanh Hương
1364 1320/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B3.14, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Ngô Cam và bà Lê Thị Nữa
1365 1620/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 32-B2.2, diện tích 89.50 m2, tại Khu dân cư Làng đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Huỳnh Thị Lợi
1366 3103/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số E2-66 phân khu B2.3, diện tích 90.00 m2, tại Khu dân cư Bắc Mỹ An mở rộng, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Đặng Văn Dũng và bà Đỗ Nguyễn Tố Nhân
1367 4127/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05, phân khu B2.19, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Đỗ Tấn Thọ và bà Nguyễn Thị Hồng Huệ
1368 392/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 30, Phân khu C, diện tích 114.625 m2, thuộc Khu dân cư mới Phường Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, cho ông Phạm Phú Đức và bà Phan Thị Thúy Nga
1369 1573/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 31, phân khu B1.2, diện tích 90.40 m2, thuộc Khu đất gia đình quân đội tại Khu Xưởng 387, Cục Kỹ thuật, Quân khu V, phường Mỹ An cho ông Hồng Quốc Sáu và bà Nguyễn Thị Kim Phương
1370 5717/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 51-B2.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho bà Nguyễn Thị Thuê
1371 1095/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai v/v giao lô đất số 41-B3.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Văn Bắc và bà Đoàn Thị Thanh Hương
1372 1321/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10-B3.14, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho bà Hồ Thị Luồn
1373 1621/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 209-B2.5, diện tích 113.75 m2, tại Khu tái định cư cho các hộ giải tỏa thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tại Hòa Quý (Khu tái định cư Hòa Quý), thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Biển và bà Phùng Thị Lòng
1374 3104/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21 phân khu D, diện tích 90.30 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Văn Hòa và bà Trịnh Phương Thủy
1375 4128/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 33, phân khu B2.14, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Đoàn Văn Đời
1376 393/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21, Phân khu B3.9, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng - Giai đoạn 2, phường Hòa Quý, cho bà Nguyễn Thị Nhỏ
1377 1574/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29, phân khu B1.2, diện tích 90.50 m2, thuộc Khu đất gia đình quân đội tại Khu Xưởng 387, Cục Kỹ thuật, Quân khu V, phường Mỹ An cho ông Trần Thế Sơn và bà Nguyễn Thị Thơ
1378 5718/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.12, diện tích 81.00 m2, tại Khu TĐC phía Đông X38 & 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Dương Hùng
1379 1096/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/c giao lô đất số 42-B3.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Văn Bắc và bà Đoàn Thị Thanh Hương
1380 1322/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09-B3.14, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho bà Hồ Thị Luồn
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 8 4 0 9 6 7
Hôm nay: 41.609
Hôm qua: 65.067
Tuần này: 131.255
Tháng này: 306.025
Tổng cộng: 30.840.967

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính