Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và thuế, phí, lệ phí tại Ban Quản lý Chợ quận Ngũ H... 24/07/2018

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND phường Hòa Hải 01/06/2018

Thông báo Kết luận Thanh tra số 36/KL-TTQ ngày 10/4/2018 về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của ... 28/05/2018

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý nhân sự, tài chính, ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu, chi tại Trư... 08/02/2018

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 12/12/2017

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 08/11/2017

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại Trường Mầm non Hoàng Lan năm 2015 và 2016 22/09/2017

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành năm 2015 và 2016 18/08/2017

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 89/KL-TTQ ngày 02 tháng 8 năm 2017 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sác...

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo tại UBND phường Hòa Hải 04/07/2017

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 76/KL-TTQ ngày 20 tháng 6 năm 2017 về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, ...

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại UBND phường Mỹ An 23/06/2017

Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 57/KL-TTQ ngày 25 tháng 5 năm 2017 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sác...

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 1 2 5 0 1
Hôm nay: 4.230
Hôm qua: 19.922
Tuần này: 4.230
Tháng này: 238.210
Tổng cộng: 16.212.501

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính