Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Cao Thị Huyền Trân Bí thư Quận ủy 0945.559.321 trancth1@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Hòa Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 0905 058 559 hoan2@danang.gov.vn
Lê Văn Nghĩa Chủ tịch UBMTTQVN quận 0905 145 829 nghialv1@danang.gov.vn
Cao Thị Huyền Trân Bí thư Quận ủy 0945.559.321 trancth1@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Hòa Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 0905 058 559 hoan2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 322 quanuynguhanhson@danang.gov.vn
Lê Văn Nghĩa Chủ tịch UBMTTQVN quận 0905 145 829 nghialv1@danang.gov.vn
Hồ Thông Phó Chủ tịch 0905 771 460
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 304 ubmtquannhs@danang.gov.vn
Nguyễn Hòa Chủ tịch UBND quận 0905 058 559 hoan2@danang.gov.vn
Mai Niên Phó Chủ tịch UBND quận 0913 413 408 nienm@danang.gov.vn
Nguyễn Đức Việt Phó Chủ tịch UBND quận 0901 407 407 vietnd@danang.gov.vn
Tạ Tự Bình Phó Chủ tịch UBND quận 0903.554.898 binhtt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847327 quannguhanhson@danang.gov.vn
Lê Thị Thanh Duyên Trưởng ban 0969 055 500 duyenltt@danang.gov.vn
Ngô Thanh Xuân Phó Trưởng ban 0905 455 871 xuannt8@danang.gov.vn
Lê Thị Kim Hoa Phó Trưởng ban 0905 566 365 hoaltk3@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 015 btcqunhs@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Minh Chủ tịch Liên đoàn Lao động 0984 979 044 minhnv1@danang.gov.vn
Phạm Thị Trang Phó Chủ tịch 0905 905 003 trangpt1@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02363) 959 001 - 847 530 ldldnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Vinh Chánh Văn phòng 02363 847 318 - 0989 156 236 vinhhd@danang.gov.vn
Mai Xuân Thủy Phó Chánh Văn phòng UBND quận 02363 968 222 - 0905 11 25 29 maixuanthuy@danang.gov.vn
Mai Đình Phó Chánh Văn phòng UBND quận 02363 961 037 - 0905 602 402 dinhm@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Nga Phó Chánh Văn phòng UBND quận 02363 968 605 - 0941 307 468 ngant5@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 327 vpubndnhs@danang.gov.vn
Bộ phận văn thư 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP ĐN 02363 847 327 vpnhs@danang.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ Đinh Gia Khánh (Cổng sau TTHC quận NHS) 1022 - 0236 3.847.306 - 0236 3.6554468 (Lĩnh vực Đất đai)
Ban tiếp công dân Đinh Gia Khánh (Cổng sau TTHC quận NHS) 02363 969 719 btcdnhs@danang.gov.vn
Trần Văn Thích Chủ nhiệm 0905 129 757 thichtv@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Chiến Phó Chủ nhiệm 0907 743 531 chienhd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Anh Phó Chủ nhiệm 0934 846 826 anhntv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 325 ubktqunhs@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Vân Chủ tịch 0914 165 167
Nguyễn Thị Dưỡng Phó Chủ tịch 0905 848 466 duongnt2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 326 hlhpnnhs@danang.gov.vn
Phạm Thị Lệ Thủy Trưởng phòng 0905 977 985 thuyptl1@danang.gov.vn
Hồ Hồng Minh Phó Trưởng phòng 0905 035 199 minhhh@danang.gov.vn
Hoàng Hải Thọ Phó Trưởng phòng 0966 403 579 thohh@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 0236 3 847 309 pnvnhs@danang.gov.vn
Phan Thị Dinh Trưởng phòng 0905 764 774 dinhpt@danang.gov.vn
Phùng Phú Phó Trưởng phòng 0983 151 246 phup@danang.gov.vn
Trần Thị Lê Vy Phó Trưởng phòng 0904 265 506 vyttl@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 305 ptckhnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Cự Trưởng ban 0914 020 721 cuh@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Đô Phó Trưởng ban 0905 922 692 dohp@danang.gov.vn
Huỳnh Kim Phó Trưởng ban 0914 082 140 kimh@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 303 btgqunhs@danang.gov.vn
Phạm Văn Thọ Chủ tịch 0905 888 155 thovp1@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Tiến Phó Chủ tịch 0905 128 767 hoindnhs@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 302 hoindnhs@danang.gov.vn
Võ Thị Hoài Trưởng phòng 0982 732 797 hoaivt@danang.gov.vn
Phùng Văn Thành Phó Trưởng phòng 0976 448 758 thanhpv5@danang.gov.vn
Huỳnh Khải Hưng Phó Trưởng phòng 0914 747 015 hunghk2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 311 pqldtnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Tiên Bí thư Đảng ủy 0972 141 454 tiennv5@danang.gov.vn
Phạm Đông Phó Bí thư Đảng ủy 0905 223 006 phuonghoahai@danang.gov.vn
Huỳnh Quang Trung Chủ tịch UBND 0905 066 994 trunghq@danang.gov.vn
Hoàng Chí Trung Phó Chủ tịch UBND 0909608923 trunghc@danang.gov.vn
Huỳnh Công Tiến Phó Chủ tịch UBND 0914 519 252 tienhc@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Thạch Chủ tịch UBMTTQVN 0905 628 027 phuonghoahai@danang.gov.vn
Hồ Thanh Quang Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0706 233 634 phuonghoahai@danang.gov.vn
Đặng Văn Kỳ Bí thư Đảng ủy 0914 686 109 kydv@danang.gov.vn
Huỳnh Nghĩa Phó Bí thư Đảng ủy 0983 284 128 nghiah1@danang.gov.vn
Bạch Ngọc Hải Chủ tịch UBND 0983 950 978 haibn@danang.gov.vn
Phan Thép Phó Chủ tịch UBND 0905.344.544 thepp@danang.gov.vn
Ngô Thị Nga Chủ tịch UBMTTQVN 0903 172 952 ngant8@danang.gov.vn
Trần Thị Lệ Xuân Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0935 306 016 xuanttl@danang.gov.vn
Trần Thị Ngọc Lan Bí thư Đảng ủy 0905 188 086 lanttn2@danang.gov.vn
Trần Viết Thẩm Phó Bí thư Đảng ủy 0903 500 544 thamtv@danang.gov.vn
Nguyễn Công Hòa Chủ tịch UBND phường 0982 193 442 hoanc@danang.gov.vn
Lê Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND 0905 565 434 dunglv@danang.gov.vn
Mai Xuân Linh Phó Chủ tịch UBND 0903 567 987 linhmx1@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Diên Chủ tịch UBMTTQVN 0905 111 125 diennv@danang.gov.vn
Nguyễn Lê Đức Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0906 458 285 nguyennld@danang.gov.vn
Nguyễn Thành Linh Bí thư Đảng ủy 0989 066 229 linhnt@danang.gov.vn
Nguyễn Đức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0905 173 182 ducn@danang.gov.vn
Ngô Thanh Trà Chủ tịch UBND 0905 183 684 trant@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Quý Phó Chủ tịch UBND 0905.711.182 quyhb1@danang.gov.vn
Cao Xuân Tuấn PCT UBND phường 0935 283 185 tuancx@danang.gov.vn
Nguyễn Nhị Chủ tịch UBMTTQVN 0905 088 209 nhin@danang.gov.vn
Phạm Đình Sơn Phó Chủ tịch UBMTTQVN 078 7777 917 sonpd1@danang.gov.vn
Lê Văn Nghĩa Trưởng Ban 0905 145 829 nghialv1@danang.gov.vn
Lê Á Phó Trưởng ban 0983 155 696 al@danang.gov.vn
Hoàng Trân Châu Phó Trưởng ban 0935 055 322 chauht@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 968 498 bdvqunhs@danang.gov.vn
Trần Văn Khải Chủ tịch 0903 505 016 khaitv@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Trung Phó Chủ tịch 0982.363.666 hoiccbnhs@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 328 hoiccbnhs@danang.gov.vn
Trần Văn Thành Trưởng phòng 0913 422 772 thanhtv@danang.gov.vn
Lê Văn Thọ Phó Trưởng phòng 0903 594 453 tholv@danang.gov.vn
Trần Thị Nguyên Phó Trưởng phòng 01234 01 05 09 nguyentt2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 04 Chu Cẩm Phong (Tầng 2), quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 991 271 ptnmtnhs@danang.gov.vn
Trần Văn Minh Chánh Văn phòng 0907 416 023 minhtv7@danang.gov.vn
Nguyễn Tiến Mẫn Phó Chánh Văn phòng 0906 502 223 mannt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 322 vpqunhs@danang.gov.vn
Lê Xuân Thành Phó Bí thư 0905.283.079 thanhlx@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 319 quandoannhs@danang.gov.vn
Nguyễn Một Chánh Thanh tra 0982 117 549 motn@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Năng Phó Chánh Thanh tra 0905 170 536 nangnd@danang.gov.vn Xem thêm thông tin
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 314 ttnhs@danang.gov.vn
Trường THCS Lê Lợi 07 Hồ Xuân Hương, P.Mỹ An 02363 836 220 thcsleloi@danang.gov.vn
Trường THCS Trần Đại Nghĩa Tổ 89 P.Khuê Mỹ 02363 958 882 thcstrandainghia@danang.gov.vn
Trường THCS Huỳnh Bá Chánh 172 Nguyễn Duy Trinh, P.Hòa Hải 02363 836 673 thcshuynhbachanh@danang.gov.vn
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đường Mai Đăng Chơn, P.Hòa Quý 02363 847 490
Trường Quốc tế TH-THCS Việt Nam – Singapore Vùng Trung 3, Phú Mỹ An, P.Hòa Hải 0236 3 840 495 Enquiry@danang.Sis.edu.vn
Trường phổ thông Dân lập cấp 1, 2, 3 Hermann Gmeiner Đà Nẵng 12 Nguyễn Đình Chiểu, P.Khuê Mỹ 02363 847 093 hgs.danang@sosvietnam.org
Trường TH Lê Lai Số 87 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An 02363 836 221 thlelai.nhs@danang.gov.vn
Trường TH Lê Bá Trinh Số 96 đường An Dương Vương, P.Mỹ An 02363 955 855 thlebatrinh@danang.gov.vn
Trường TH Trần Quang Diệu P.Khuê Mỹ 02363 950 189 thtranquangdieu@danang.gov.vn
Trường TH Nguyễn Duy Trinh Số 12 Chu Cẩm Phong 02363 847 423 thnguyenduytrinh@danang.gov.vn
Trường TH Mai Đăng Chơn Số 215 Nguyễn Duy Trinh, P.Hòa Hải 02363 847 459 thmaidangchon@danang.gov.vn
Trường TH Lê Văn Hiến Tổ 62, P.Hòa Hải 02363 969 308 thlevanhien@danang.gov.vn
Trường TH Phạm Hồng Thái Tổ 46 P.Hòa Qu‎ý 02363 847 461 thphamhongthai@danang.gov.vn
Trường TH Tô Hiến Thành Bình Kỳ, P. Hòa Quý 02363 961 092
Trường Chuyên biệt Tư thục Thanh Tâm 121 Phan Tứ, P.Mỹ An 02363 958 545 cbthanhtamnhs@danang.gov.vn
Trường MN Bạch Dương 25 Dương Thị Xuân Quý, P.Mỹ An 02363 836 754 mnbachduong@danang.gov.vn
Trường MN Sen Hồng 06 Trần Hoành, P.Khuê Mỹ mnsenhong@danang.gov.vn
Trường MN Ngọc Lan Đường Ấp Bắc- Khu phố chợ Hòa Hải 02363 847 432 - 02363 967 304 mnngoclannhs@danang.gov.vn
Trường MN Hoàng Lan Đường Đông Hải 1, P.Hòa Hải 02363 967 623 mnhoanglannhs@danang.gov.vn
Trường MN Vàng Anh Tổ 68 Thị An, P.Hòa Quý 02363 962 334 mnvanganhnhs@danang.gov.vn
Trường MN Hoàng Anh Tổ 99, P.Hòa Quý 02363 962 522 mnhoanganh@danang.gov.vn
Trường MN Bảo Anh 16 Phan Tứ, P.Mỹ An 02363 836 248 mnbaoanh@danang.gov.vn
Trường MN Họa My 198 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ 02363 950 115 mnhoami@danang.gov.vn
Trường MN Phượng Hồng P.Khuê Mỹ 02363 956 538 mnphuonghongnhs@danang.gov.vn
Trường MN Hoa Niên Tổ 71 P.Hòa Quý 0122 836 2274 mnhoanien@danang.gov.vn
Trường Mẫu giáo SOS K142/15 Lê Văn Hiến 02363 950 635 mgsos@danang.gov.vn
Trường MN Đô Rê Mon 2 372 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An 02363 918 558 - 02363 918 559 Mamnondoremon.mgsos@danang.gov.vn
Trường MN Hướng Dương 764 Lê Văn Hiến, P.Hòa Hải 02363 847 389 mnhuongduongnhs@danang.gov.vn
Trường MN Pikachu 222 Võ Như Hưng 02363 956 538
Trường MN Sóc Nâu Lô 35-36-37 đường Quang Khải, P.Hòa Hải 0905 417 669
Trường MN Ngôi Sao Nhỏ 228 Châu Thị Vĩnh Tế 0986 260 038
Trường MN Thế giới Toàn Cầu Tầng 1, tòa nhà Smart Nano Flat, P.Hòa Hải 01655 461 041
Trường MN Ngôi Sao Xanh Tổ 55, P.Hòa Hải 01264 698 937
Trường MN Sao Khuê 2 Số nhà 48, đường Lê Văn Hiến 0983 714 582
Trường MN Quốc tế Little Grants Chế Lan Viên, P.Mỹ An 0966 103 236
Mai Văn Ba Chủ tịch 0905 323 109 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 001 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Mai Xuân Linh Trưởng phòng 0905 269 484 linhmx@danang.gov.vn
Mai Quốc Quang Phó Trưởng phòng 0905 185 245 quangmq@danang.gov.vn
Mai Xuân Dũng Phó Trưởng phòng 0905 333 079 dungmx@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 297 pldtbxhnhs@danang.gov.vn
Hồ Thị Thanh Thúy Trưởng phòng 0914 747 307 thuyhtt@danang.gov.vn
Nguyễn Phú Phượng Phó Trưởng phòng 0903 551 080 phuongnp@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Chinh Phó Trưởng phòng 0903 509 234 chinhntt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 317 ptpnhs@danang.gov.vn
Trần Thị Loan Phó Trưởng phòng 0903 535 820 loantt@danang.gov.vn
Đặng Phước Trường Phó Trưởng phòng 0905 420 040
Thông tin liên hệ 06 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 432 pgddtnhs@danang.gov.vn
Lê Quang Trung Phó Trưởng phòng 0905 395 619 trunglq@danang.gov.vn
Phùng Đình Phó Trưởng phòng 0906 449 478 dinhp@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 533 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 060 pytnhs@danang.gov.vn
Lê Minh Hòa Trưởng phòng 0905 776 778 hoalm@danang.gov.vn
Võ Đức Huy Phó Trưởng phòng 0905 259 668 huyvd@danang.gov.vn
Huỳnh Chín Phó Trưởng phòng 0905 115 014 chinh3@danang.gov.vn
Trần Thị Vân Phó Trưởng phòng 0905 824 449 vantt5@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 308 pktnhs@danang.gov.vn
Hoàng Thị Phương Loan Trưởng phòng 0905 230 573 loanhtp1@danang.gov.vn
Trần Chí Trung Phó Trưởng phòng 0905 922 538 trungtc@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 310 pvhttnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Trưởng ban 0905 547 546 hiennv@danang.gov.vn
Nguyễn Quốc Việt Phó Trưởng ban 0906 471 177 vietnq5@danang.gov.vn
Lê Ngọc Nhất Phó Trưởng ban 0936 455 234 nhatln@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 81 Huyền Trân Công Chúa, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02362 243 206 bqldtnhs@danang.gov.vn
Lê Tấn Nghĩa Giám đốc 0905 081 167 nghialt2@danang.gov.vn
Thân Trọng Phúc Phó Giám đốc 0903 501 477 phuctt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02363) 956 123 - 956 126 bqlxdcbnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Mâng Trưởng ban 0914 04 94 94 mangnd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thái Lộc Phó Trưởng ban 0905 161 611 locntt@danang.gov.vn
Trần Toàn Phó Trưởng ban 0905 013 899 toant@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ Chợ Hòa Hải, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 956 066 bqlcnhs@danang.gov.vn
Lưu Vạn Tâm Anh Trưởng ban 0903 575 645 anhlvt@danang.gov.vn
Lê Văn Huân Phó Trưởng ban 0905 404 294 huanlv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 02363 958 692 bqllnnhs@danang.gov.vn
Lưu Xuân Hùng Đội trưởng 0905 704 886 hunglx@danang.gov.vn
Đỗ Dũng Đội phó 0913 423 176 dungd@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Thân Đội phó 0935 29 00 29 thanhv2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 950 003 ktqtdtnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Tám Giám đốc 0905 019 337 tamhv@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Dương Phó Giám đốc 0905 163 312 duonghb@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Hiền Phó Giám đốc 0905 290 414 hienhp@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02362) 640 224 - 640 225 ttvhttnhs@danang.gov.vn 
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 9 5 7 8 9 0 7
Hôm nay: 3.923
Hôm qua: 10.164
Tuần này: 44.671
Tháng này: 270.594
Tổng cộng: 39.578.907

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính