Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
201 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
202 Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
203 Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng)
204 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên
205 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên
206 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội bất thường của hội ở phường, xã
207 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội ở phường, xã
208 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội
209 Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
210 Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 2 3 7 6 5
Hôm nay: 4.152
Hôm qua: 7.437
Tuần này: 59.956
Tháng này: 482.361
Tổng cộng: 12.123.765

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính