Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
231 Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
232 Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước
233 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
234 Thủ tục Cấp xác nhận quy hoạch
235 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
236 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ
237 Cấp lạigiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
238 Gia hạngiấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
239 . Điều chỉnhgiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
240 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 0 5 5 1 6
Hôm nay: 299
Hôm qua: 6.034
Tuần này: 41.707
Tháng này: 464.112
Tổng cộng: 12.105.516

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính