Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phầ... 22/06/2021

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường 22/06/2021

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoá... 20/01/2020

Quyết định số 5676/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 nă... 07/01/2020

Công văn số 8494/UBND-STNMT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý 07/01/2020

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ 31/12/2019

Tăng 100 lần mức xử phạt về vi phạm đất đai 31/12/2019

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 16/12/2019

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 6 3 5 1 3 9 1
Hôm nay: 3.949
Hôm qua: 8.390
Tuần này: 20.431
Tháng này: 252.713
Tổng cộng: 36.351.391

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính