Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 7 3 3 4 2
Hôm nay: 10.459
Hôm qua: 7.205
Tuần này: 10.459
Tháng này: 234.501
Tổng cộng: 13.373.342

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính