Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 3 0 6 4 8 1
Hôm nay: 3.591
Hôm qua: 8.643
Tuần này: 47.709
Tháng này: 123.289
Tổng cộng: 12.306.481

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính