Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Phùng Văn Cưng Chủ tịch HĐND quận 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 5 3 4 0 4 1 9
Hôm nay: 7.285
Hôm qua: 23.195
Tuần này: 7.285
Tháng này: 159.453
Tổng cộng: 15.340.419

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính