Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 6 7 5 9 2 5
Hôm nay: 260
Hôm qua: 1.632
Tuần này: 4.583
Tháng này: 54.184
Tổng cộng: 13.675.925

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính