Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng Tài nguyên Môi trường

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường, UBND cấp huyện ký và chuyển giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức cá nhân, tổ chức.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định 

+ Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo

 - Lệ phí: Không thu

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Kế hoạch bảo vệ môi trường

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

+ Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

+ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố về ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵngvà  Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010.

+ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 7 9 6 6 8 5 2
Hôm nay: 23.753
Hôm qua: 31.830
Tuần này: 117.571
Tháng này: 1.121.075
Tổng cộng: 27.966.852

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính