Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục cấp giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ cho Công chức chuyên môn của Phòng Quản lý đô thị để giải quyết;

+ Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xử lý trình lãnh đạo phòng ký (đối với cá nhân), UBND cấp huyện ký (đối với cơ quan, tổ chức);

 + Bước 4: Chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của đơn vị cung cấp nước

+ Sơ đồ vị trí, mặt bằng thi công

+ Văn bản cam kết về việc tháo dỡ, di chuyển, hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt trả lại mặt bằng để nhà nước xây dựng công trình công cộng hoặc nâng cấp mở rộng nền mặt đường của đơn vị cung cấp nước; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.

 - Số lượng hồ sơ: 02 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

 - Lệ phí:  Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

+ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

+ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 7 9 6 7 3 8 8
Hôm nay: 24.289
Hôm qua: 31.830
Tuần này: 118.107
Tháng này: 1.121.611
Tổng cộng: 27.967.388

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính