Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục:Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1:  Người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.      

          + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

     + Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ. Trình lãnh đạo ký.

     + Bước 4: Bộ phận tiếp nhận trả giấy khai sinh. 

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu)    

+ Biên bản trẻ em bị bỏ rơi (do UBND phường, xã hoặc Công an phường, xã nơi trẻ em bị bỏ rơi lập, phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sản và các đồ vật khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người phát hiện)

          + Văn bản xác nhận việc đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong 03 số liên tiếp.

+Trường hợp trẻ bị bỏ rơi được đăng ký khai sinh tại UBND phường, xã nơi trẻ bị bỏ rơi thì thành phần hồ sơ chỉ bao gồm tờ khai đăng ký khai sinh.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay. Nếu tiếp nhận yêu cầu sau 16 giờ thì nhận kết quả vào lúc 9 giờ ngày hôm sau.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký khai sinh mẫu TP/HT-2012-TKKS.1

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn, nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sản và các đồ vật khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người phát hiện. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản, một bảo giao cho người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ. Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình có trách nhiệm thông báo miễn phí 3 lần trong 3 ngày liên tiếp các thông tin về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ, thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.     

+ Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng3 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 4 1 6 2 4 2 5
Hôm nay: 14.016
Hôm qua: 54.041
Tuần này: 122.642
Tháng này: 1.052.929
Tổng cộng: 24.162.425

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính