Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng  UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Tài chính kế hoạch

- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định)

- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.

Cách thực hiện Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng  UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Trường hợp chuyển sang kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề hoặc chuyển sang kinh doanh cac ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì phải nộp thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc ðại diện hộ gia ðình hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh, nếu có thuê, mượn địa điểm kinh doanh thì xuất trình thêm: Giấy thoả thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng thuê, mượn mặt bằng kinh doanh đã được công chứng hoặc chứng thực. Trường hợp giấy thỏa thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng thuê, mượn mặt bằng không công chứng hoặc chứng thực thì xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của bên cho thuê, mượn mặt bằng.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí 20.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

- Ngành nghề kiểm tra trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Dịch vụ trọ, gas, dịch vụ online games.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 7 8 3 1 4
Hôm nay: 5.440
Hôm qua: 11.224
Tuần này: 16.664
Tháng này: 211.734
Tổng cộng: 17.578.314

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính