Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
281 Xác nhận tình trạng nhà, đất Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và đất đai
282 Thủ tục:Đăng ký xác nhận lý lịch Lĩnh vực Chứng thực
283 Thủ tục Đăng ký khai sinh Lĩnh vực Hộ tịch
284 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên Lĩnh vực Hộ tịch
285 Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân. Lĩnh vực Hộ tịch
286 Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Hộ tịch
287 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Lĩnh vực Hộ tịch
288 Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội Lĩnh vực Hộ tịch
289 Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội Lĩnh vực Hộ tịch
290 Thủ tục Đăng ký đổi tên hội Lĩnh vực Hộ tịch
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 5 3 2 3 2 6
Hôm nay: 2.329
Hôm qua: 7.051
Tuần này: 0
Tháng này: 142.221
Tổng cộng: 29.532.326

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính