Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
231 Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non (cán bộ quản lý), Tiểu học và Trung học cơ sở
232 Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh
233 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận số nhà
234 Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
235 Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 1 6 0 8 0 9
Hôm nay: 42.774
Hôm qua: 50.211
Tuần này: 92.985
Tháng này: 92.985
Tổng cộng: 28.160.809

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính