Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
201 Thủ tục Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng hộ nghèo
202 Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
203 Thủ tục hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
204 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
205 Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
206 Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng)
207 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên
208 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên
209 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội bất thường của hội ở phường, xã
210 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội ở phường, xã
211 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội
212 Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
213 Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội
214 Thủ tục Đăng ký đổi tên hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
215 Thủ tục Đăng ký phê duyệt điều lệ hội
216 Thủ tục Đăng ký thành lập hội
217 Thủ tục Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác
218 Thủ tục Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng
219 Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
220 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thụcThủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục
221 Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục
222 Thủ tục giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
223 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục
224 Thủ tục Thành lập trường Tiểu học tư thục
225 Thủ tục giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ)
226 Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục
227 Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục
228 Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân
229 Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục
230 Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)
231 Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non (cán bộ quản lý), Tiểu học và Trung học cơ sở
232 Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh
233 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận số nhà
234 Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
235 Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước
236 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
237 Thủ tục Cấp xác nhận quy hoạch
238 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
239 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ
240 Cấp lạigiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
241 Gia hạngiấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
242 . Điều chỉnhgiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
243 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
244 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
245 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
246 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
247 Thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
248 Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
249 Thủ tục Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
250 Thủ tục Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 0 2 7 8 6 7
Hôm nay: 1.875
Hôm qua: 24.721
Tuần này: 0
Tháng này: 1.182.090
Tổng cộng: 28.027.867

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính