Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn

- Bước 2: Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, sau đó chuyển Phòng Tư pháp xử lý

- Bước 3: Công chức Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ, sau đó chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân

Cách thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Xuất trình bản chính hợp pháp

+ Bản sao cần chứng thực (2 bản)
Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay. trường hợp yêu cầu chứng thực có số lượng bản sao từ 100 trang đến dưới 200 trang thì thời gian giải quyết không quá 01 ngày; trường hợp yêu cầu chứng thực có số lượng bản sao từ 200 trang trở lên thì thời gian giải quyết không quá 02 ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Lời chứng thực
Lệ phí

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang;

- Từ trang thứ ba trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa không quá 100.000 đồng/bản.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 79/2007/NĐ – CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

- Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tên cơ quan Phòng Tư pháp quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Hành chính tư pháp

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 6 4 6 6 3 5
Hôm nay: 9.881
Hôm qua: 15.381
Tuần này: 9.881
Tháng này: 103.736
Tổng cộng: 31.646.635

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính