Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ phòng Kinh tế.

+ Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế; trường hợp nếu hồ sơ cần bổ sung thì trả lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện ký và trả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

+ Đơn báo mất có xác nhận của cơ quan công an (trong trường hợp cấp lại do mất giấy phép) hoặc Giấy phép cũ  (nếu đổi do rách giấy phép)

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

 - Lệ phí:

+ Cấp đổi do thay đổi nội dung: 40.000 đồng/giấy phép

+ Cấp lại do rách, nát, mất: 20.000 đồng/giấy phép

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn  đề nghị đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu cá dưới 20cv)

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 tháng 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 năm 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

+ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực Thủy sản, trong đó có sửa đổi một số điều của Nghị đinh 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

+  Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

+ Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20 CV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

+ Quyết định số 8329/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v “Ban hành Chương trình Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”;

- Công văn số 1684/UBND-KTN ngày 25 tháng 3  năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Giấy phép khai thác hải sản đối với tàu cá có công suất dưới 20cv”


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 0 2 6 5 0 9
Hôm nay: 517
Hôm qua: 24.721
Tuần này: 0
Tháng này: 1.180.732
Tổng cộng: 28.026.509

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính