Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính theo Quyết định số 3105/QĐ-BTC ngày 04/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Công bố kèm 02 thủ tục hành chính về tài chính ngân sách trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm: 1. 01 thủ tục hành chính mới;  (2. 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Trong đó có 02 thủ tục hành chính cấp huyện)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện
Thủ tục hành chính cấp huyện
1 Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kho bạc Kho bạc Nhà nước cấp huyện

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế  Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện
 Thủ tục hành chính cấp huyện
1 B-BTC-109112-TT Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNN Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng TABMIS Kho bạc KBNN cấp huyện

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 4 9 4 4 0 4
Hôm nay: 5.471
Hôm qua: 4.765
Tuần này: 10.236
Tháng này: 104.299
Tổng cộng: 29.494.404

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính