Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục Xác nhận đề nghị Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

+ Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký xác nhận, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết.;  

+ Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai;

+ Bản sao Giấy chứng tử;

+ Xác nhận hoặc đề nghị của UBND phường, xã.

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 03 ngày; Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Van: 04 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)

+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ)

+Trong thời gian không quá 01 ngàyđối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trả cho UBND phường, xã.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện: Xác nhận trực tiếp vào Tờ khai

+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định hành chính

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

+ Thông tư số 10/2007/TTLT ngày 25/7/2007 của Bộ  LĐTBXH-Hội CCB Việt Nam-BTC-BQP, LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 6 5 2 6 7 5 6
Hôm nay: 43.258
Hôm qua: 54.774
Tuần này: 145.732
Tháng này: 989.386
Tổng cộng: 26.526.756

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính