Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
50 kết quả được tìm thấy
108/2016/QH13
Ngày ban hành: 09/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
105/2016/QH13
Ngày ban hành: 06/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
104/2016/QH13
Ngày ban hành: 06/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2018
107/2016/QH13
Ngày ban hành: 06/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016
102/2016/QH13
Ngày ban hành: 05/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/06/2017
103/2016/QH13
Ngày ban hành: 05/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
11/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành: 08/03/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016
100/2015/QH13
Ngày ban hành: 27/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
101/2015/QH13
Ngày ban hành: 27/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
92/2015/QH15
Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
91/2015/QG13
Ngày ban hành: 24/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
85/2015/QH13
Ngày ban hành: 25/06/2015
Ngày hiệu lực: 01/09/2015
77/2015/QH13
Ngày ban hành: 19/06/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2016
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 6 3 8 5 0 2 7
Hôm nay: 9.325
Hôm qua: 8.974
Tuần này: 54.067
Tháng này: 29.623
Tổng cộng: 36.385.027

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính