Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Đặng Văn Kỳ Bí thư Đảng ủy 0914 080 109 kydv@danang.gov.vn
Phạm Đông Phó Bí thư Đảng ủy 0905 223 006 phuonghoahai@danang.gov.vn
Huỳnh Quang Trung Chủ tịch UBND 0905 066 994 trunghq@danang.gov.vn
Hoàng Chí Trung Phó Chủ tịch UBND 0909608923 trunghc@danang.gov.vn
Huỳnh Công Tiến Phó Chủ tịch UBND 0914 519 252 tienhc@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Thạch Chủ tịch UBMTTQVN 0905 628 027 phuonghoahai@danang.gov.vn
Hồ Thanh Quang Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0706 233 634 phuonghoahai@danang.gov.vn
Trần Văn Thành Bí thư Đảng ủy 0913 422 772 thanhtv@danang.gov.vn
Huỳnh Nghĩa Phó Bí thư Đảng ủy 0983 284 128 nghiah1@danang.gov.vn
Bạch Ngọc Hải Chủ tịch UBND 0983 950 978 haibn@danang.gov.vn
Hồ Hồng Minh Phó Chủ tịch UBND 0905 035 199 minhhh@danang.gov.vn
Phan Thép Phó Chủ tịch UBND 0905.344.544 thepp@danang.gov.vn
Ngô Thị Nga Chủ tịch UBMTTQVN 0903 172 952 ngant8@danang.gov.vn
Trần Thị Lệ Xuân Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0935 306 016 xuanttl@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Vân Bí thư Đảng ủy 0914 165 167
Trần Viết Thẩm Phó Bí thư Đảng ủy 0903 500 544 thamtv@danang.gov.vn
Nguyễn Công Hòa Chủ tịch UBND phường 0982 193 442 hoanc@danang.gov.vn
Lê Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND 0905 565 434 dunglv@danang.gov.vn
Mai Xuân Linh Phó Chủ tịch UBND 0903 567 987 linhmx1@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Diên Chủ tịch UBMTTQVN 0905 111 125 diennv@danang.gov.vn
Nguyễn Lê Đức Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0906 458 285 nguyennld@danang.gov.vn
Nguyễn Thành Linh Bí thư Đảng ủy 0989 066 229 linhnt@danang.gov.vn
Nguyễn Đức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0905 173 182 ducn@danang.gov.vn
Huỳnh Kim Chủ tịch UBND 0914 082 140 kimh@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Quý Phó Chủ tịch UBND 0905.711.182 quyhb1@danang.gov.vn
Ngô Thanh Trà Phó Chủ tịch UBND 0905 183 684 trant@danang.gov.vn
Nguyễn Nhị Chủ tịch UBMTTQVN 0905 088 209 nhin@danang.gov.vn
Phạm Đình Sơn Phó Chủ tịch UBMTTQVN 078 7777 917 sonpd1@danang.gov.vn
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 8 7 6 4 3 4
Hôm nay: 4.484
Hôm qua: 7.112
Tuần này: 17.882
Tháng này: 33.870
Tổng cộng: 35.876.434

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính