Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm



















Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 7 3 9 6 1
Hôm nay: 11.078
Hôm qua: 7.205
Tuần này: 11.078
Tháng này: 235.120
Tổng cộng: 13.373.961

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính