Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 9 5 1 6 9
Hôm nay: 32.830
Hôm qua: 35.194
Tuần này: 160.017
Tháng này: 770.580
Tổng cộng: 11.495.169

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính