Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Cấp lạigiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

- Trình tự thực hiện

+    Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

+    Bước 2: Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị.

+    Bước 3: Phòng Quản lý Đô thị tham mưu xử lý hồ sơ và trình UBND cấp huyện quyết định việc cấp lại giấy phép xây dựng; chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả để trả cho chủ đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tạiBộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

- Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại;

+ Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

- Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư                                                               

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng chỉ cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát, hoặc bị mất.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

+ Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

+Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dungcủa Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 5 9 5 8 4 0 9
Hôm nay: 43.755
Hôm qua: 37.719
Tuần này: 184.909
Tháng này: 421.039
Tổng cộng: 25.958.409

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính