Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận số nhà

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: UBND cấp xã lập hồ sơ gửi Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả tiếp nhận chuyển Phòng Quản lý đô thị giải quyết.

+ Bước 3: Công chức được phân công xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị ký giấy chứng nhận số nhà và  gởi đơn vị sản xuất biển số nhà;

+ Bước 4: Phòng Quản lý đô thị chuyển giấy chứng nhận số nhà và biển số nhà đến Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả để giao lại cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ: Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị cấp biển số nhà kèm theo tên chủ hộ, số nhà đề nghị và sơ đồ.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển kết quả cho UBND phường, xã)

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận biển số nhà và Biển hiệu

 - Lệ phí: 30.000 đồng/01 biển số nhà.

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh và gắn biển số nhà.

+ Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên  địa bàn TP Đà Nẵng.

+ Quyết định số 13/2008/QĐ-UB ngày 30/01/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận số nhà

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: UBND cấp xã lập hồ sơ gửi Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả tiếp nhận chuyển Phòng Quản lý đô thị giải quyết.

+ Bước 3: Công chức được phân công xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị ký giấy chứng nhận số nhà và gởi đơn vị sản xuất biển số nhà;

+ Bước 4: Phòng Quản lý đô thị chuyển giấy chứng nhận số nhà và biển số nhà đến Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả để giao lại cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại chứng nhận số nhà hoặc biển số nhà (viết tay) do chủ sở hữu hoặc người sử dụng lập.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển kết quả cho UBND phường, xã).

* Biển số nhà theo đợt sản xuất.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận số nhà và biển số nhà

 - Lệ phí: 20.000 đồng/01 biển số nhà.

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/12006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh và gắn biển số nhà

+ Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên  địa bàn TP Đà Nẵng.

+ Quyết định số 13/2008/QĐ-UB ngày 30/01/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 5 9 5 5 6 4 8
Hôm nay: 40.994
Hôm qua: 37.719
Tuần này: 182.148
Tháng này: 418.278
Tổng cộng: 25.955.648

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính