Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Giai đoạn 1:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).

+ Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện chuyển hồ sơ đã tiếp nhận gửi về Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định tham mưu UBND quận, huyện xem xét tiếp nhận theo quy định.

+ Bước 4: Kết quả xét tiếp nhận được chuyển về Sở Nội vụ thành phố (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để thỏa thuận tiếp nhận.

+Bước 5:Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận văn bản đề nghị tiếp nhận viên chức ngoại tỉnh của UBND quận, huyện, Sở Nội vụ phải có công văn về việc thỏa thuận tiếp nhận (đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận) hoặc Tờ trình xin ý kiến Chủ tịch UBND thành phố đối với trường hợp đặc biệt.Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến (đối với các trường hợp đặc biệt), Sở Nội vụ phải ban hành văn bản trả lời UBND quận, huyện (đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận).

+ Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân để về đơn vị cũ làm thủ tục chuyển công tác.

Giai đoạn 2:

+ Bước 1: Cá nhân nộp quyết định chuyển công tác, văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc của đơn vị cũ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận, huyện ban hành quyết định tiếp nhận giáo viên.

+ Bước 3: Sau khi phòng Nội vụ trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện trả kết quả cho cá nhân.

+ Bước 4: Cá nhân liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và trình diện và nhận công tác tại đơn vị trường.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp);

+ Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp quản lý;

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2a) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp; 

+ Bản sao: Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp;

+ Bản sao Phiếu đánh giá công chức, viên chức (02 năm liên tục gần nhất) tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

+ Phiếu khám sức khoẻ của Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ);

+ Bản sao Sổ BHXH;

+ Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

- Giai đoạn 1:

Trong đó:

* Trường hợp Sở Nội vụ không trình xin ý kiến của UBND thành phố:

+ Tại UBND quận, huyện: 10 ngày làm việc

+ Tại Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

* Trường hợp Sở Nội vụ trình xin ý kiến của UBND thành phố:

+ Tại UBND quận, huyện: 10 ngày làm việc

+ Tại Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

+ UBND thành phố: 05 ngày làm việc

- Giai đoạn 2: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: UBND quận, huyện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ hoặc UBND thành phố

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giai đoạn 1: Văn bản thỏa thuận tiếp nhận viên chức

+ Giai đoạn 2: Quyết định tiếp nhận viên chức

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại vị trí việc làm theo Kế hoạch tiếp nhận viên chức

+ Có thời gian công tác liên tục ít nhất từ 05 năm trở lên đối với Nam, 03 năm trở lên đối với Nữ (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng đến thời điểm nộp hồ sơ); trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố.

+ Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 45 tuổi; các trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố nhưng phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 05 năm trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội.

+ Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

+Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 6 9 9 4 4 4
Hôm nay: 9.302
Hôm qua: 10.900
Tuần này: 63.472
Tháng này: 164.502
Tổng cộng: 30.699.444

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính