Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
341 Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
342 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
343 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã
344 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã
345 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở của hợp tác xã
346 Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã; thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã; đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.
347 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã
348 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã
349 Đăng ký hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã
350 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 5 3 2 4 0 1
Hôm nay: 2.404
Hôm qua: 7.051
Tuần này: 0
Tháng này: 142.296
Tổng cộng: 29.532.401

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính