Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 2 9 2 4 7 1
Hôm nay: 6.509
Hôm qua: 9.310
Tuần này: 33.699
Tháng này: 109.279
Tổng cộng: 12.292.471

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính