Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Giao đất làm nhà ở (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Bước 2 : Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý hồ sơ, trình UBND cấp huyện duyệt, ra Quyết định giao đất và chuyển hồ sơ sang Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

- Bước 4 : Sau khi giải quyết, công chức chuyên môn chuyển trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân.

Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị giao đất để làm nhà ở

- Tờ trình của UBND cấp xã v/v giao đất làm nhà ở có danh sách đề nghị và ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất cấp xã.

- Tờ khai tiền sử dụng đất.

- Tờ khai lệ phí trước bạ

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 27 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng nếu có)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí

-  Phí thẩm định

+ Dưới 100m2 : 150.000đ.

+ Từ 100 đến dưới 300 m2 : 250.000 đ

+Từ 300 đến dưới 500 m2 : 400.000 đ

+ Từ 500 đến dưới 1000 m2 : 550.000 đ

+Trên 1000m2 : 800.000đ

- Cấp giấy : 25.000.đ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị giao đất để làm nhà ở

- Tờ khai tiền sử dụng đất

- Tờ khai lệ phí trước bạ 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.

-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại

- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Đất đai

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 6 9 7 9 0
Hôm nay: 8.140
Hôm qua: 8.863
Tuần này: 8.140
Tháng này: 203.210
Tổng cộng: 17.569.790

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính