Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp (trừ đất trồng cây hàng năm) đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 3 : Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý hồ sơ, trình ký và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận để trả cho công dân.

Cách thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất;

- Đối với trường hợp đề nghị giao đất, cho thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải nộp Dự án nuôi trồng thuỷ sản đã được cơ quan quản lý thuỷ sản cấp huyện thẩm định và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định theo quy định của pháp luật về môi trường

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày cho đến ngày người sử dụng đất nhận được Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) hoặc Giấy chứng nhận (trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị giao đất nông nghiệp
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai. 
Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Đất đai

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 7 9 2 2 0
Hôm nay: 6.346
Hôm qua: 11.224
Tuần này: 17.570
Tháng này: 212.640
Tổng cộng: 17.579.220

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính