Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, chuyển công chức chuyên môn xử lý.

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Tài chính – Kế hoạch thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tra cho cá nhân, tổ chức.
Cách thực hiện Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt
Lệ phí Thực hiện theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

+ Tờ trình xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định một số vấn đề mua sắm quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và ĐTXD

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 3 0 7 2 0 1 6
Hôm nay: 28.982
Hôm qua: 35.129
Tuần này: 161.183
Tháng này: 1.086.997
Tổng cộng: 23.072.016

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính