Lĩnh vực hội Lĩnh vực hội

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
211 Thủ tục Đăng ký đổi tên hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
212 Thủ tục Đăng ký phê duyệt điều lệ hội
213 Thủ tục Đăng ký thành lập hội
214 Thủ tục Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác
215 Thủ tục Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng
216 Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
217 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thụcThủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục
218 Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục
219 Thủ tục giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
220 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục
Tìm kiếm

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 7 3 5 4 4
Hôm nay: 11.205
Hôm qua: 35.194
Tuần này: 138.392
Tháng này: 748.955
Tổng cộng: 11.473.544

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính