Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Cấp xác nhận quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng chuyên môn.

+ Bước 3: Công chức phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả để giao cho cá nhân, tổ chức.

 - Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị xác nhận quy hoạch;

+ Bản sao giấy tờ về nhà, đất liên quan đến việc đề nghị xác nhận quy hoạch.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

 - Lệ phí:  Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận quy hoạch.

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trừ các trường hợp xác nhận quy hoạch để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại quận, huyện thực hiện

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003

+ Nghị định số 08/2005/NĐ–CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Công văn số 5877/UBND-QLĐTh ngày 04/10/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp công tác xác nhận quy hoạch.

+ Công văn số 583/SXD-QLKTr ngày 17/10/2006 của Sở Xây Dựng TP Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện công tác xác nhận quy hoạch.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 0 2 7 5 4 1
Hôm nay: 1.549
Hôm qua: 24.721
Tuần này: 0
Tháng này: 1.181.764
Tổng cộng: 28.027.541

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính