Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).

+ Bước 3: Hồ sơ được chuyển cho Phòng Nội vụ quận, huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình chủ tịch UBND quận, huyện quyết định.

+ Bước 4: Khi có quyết định cho chuyển công tác, Phòng Nội vụ quận, huyện chuyển quyết định về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cá nhân.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị chuyển công tác (cá nhân tự viết)

+ Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp quản lý.

+Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2a) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

+ Bản sao hộ khẩu.

+ Quyết định tuyển dụng bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp;

+ Quyết định nâng lương mới nhất

+ Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện cấp huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 6 tháng).

+ Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND quận, huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đơn vị tiếp nhận phải còn chỉ tiêu biên chế, có nhu cầu hợp lý về vị trí việc làm cần tiếp nhận.

+ Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ được bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

+ Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỹ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

+Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 0 2 7 0 1 8
Hôm nay: 1.026
Hôm qua: 24.721
Tuần này: 0
Tháng này: 1.181.241
Tổng cộng: 28.027.018

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính