Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, chuyển hồ sơ lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết;  

- Bước 4: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộinhận lại kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã được giải quyết chế độ 1 lần chuyển qua hàng tháng:

·     Bản khai cá nhân có xác nhận của Hội Tù yêu nước xã, phường; UBND xã, phường nơi cư trú (Mẫu TĐ1);

·     Kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp 1 lần (nếu có).

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (chưa hưởng chế độ trợ cấp một lần):

·     Bản khai cá nhân có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (mẫu TĐ2);

·     Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày là thương binh:

·     Bản khai cá nhân có xác nhận của Hội Tù yêu nước xã, phường, UBND xã, phường nơi cư trú (Mẫu TĐ4);

·     Kèm theo thẻ thương binh (Photo).

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã từ trần:

·     Bản khai của thân nhân đối tượng được UBND xã, phường nơi đối tượng kê khai có hộ khẩu thường trú xác nhận (mẫu TĐ3);

·     Kèm theo bản sao (có chứng thực của UBND xã, phường hoặc cơ quan quản lý hồ sơ gốc) của một hoặc môt số giấy tờ có thể hiện rõ thời gian và địa điểm bị địch bắt tù, đày làm căn cứ xét duyệt gồm:

Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/0/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (quyết định nghỉ hưu, quyết định nghỉ mất sức lao động); lý lịch quân nhân; giấy tờ có liên quan khi được địch phóng thích...;

·     Trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày hy sinh trong nhà tù được công nhận là liệt sĩ thì photo Bằng tổ quốc ghi công;

·     Hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân, huy chương có thể hiện rõ thời gian và địa điểm bị địch bắt tù, đày (được lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước) do Trung tâm lưu trữ UBND các tỉnh, thành phố sao y;

Đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã từ trần không còn hồ sơ gốc chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

·     Giấy ủy quyền:  Người đứng khai và nhận trợ cấp là con phải có giấy uỷ quyền của các người con còn lại (mẫu UQTĐ), nếu là con độc nhất thì không lập giấy uỷ quyền mà ghi vào phần "Quan hệ với đối tượng từ trần" tại Bản khai là "Con độc nhất";

+ Danh sách của UBND xã, phường lập

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 05 ngày ; Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang: 06 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội- bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).

+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 15 ngày (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ)

+ Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, trả cho UBND phường, xã.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Danh sách

+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định trợ cấp

- Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động

 cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày: Mẫu TĐ1

+ Bản khai Đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động

 cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được giải quyết trợ cấp một lần: Mẫu TĐ2

+ Bản khai đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chưa hưởng trợ cấp đã từ trần: Mẫu TĐ3

+ Bản khai đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày theo Công văn số 939/NCC ngày 15/8/2013 của Cục Người có công: Mẫu TĐ4

+  Biên bản ủy quyền về việc kê khai và nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chưa hưởng trợ cấp đã từ trần: Mẫu UQTĐ

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

+ Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Hướng dẫn số 08/HD-SLĐTBXH ngày 06/5/2014 của Sở về việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chưa hưởng trợ cấp đã từ trần.

+ Hướng dẫn số 08/SLĐBTXH-NCC ngày 02/01/2014 của Sở về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với thương binh, bệnh binh;


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 3 8 6 1 7 6
Hôm nay: 8.917
Hôm qua: 34.788
Tuần này: 8.917
Tháng này: 318.352
Tổng cộng: 28.386.176

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính