Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng từ trần

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

+ Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký xác nhận trình UBND cấp huyện giải quyết;  

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả và giao cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);

  + Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp;

  + Phiếu báo giảm do UBND cấp xã lập (theo Mẫu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);

  + Sổ lĩnh tiền hàng tháng của đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bản gốc);

  + Bản gốc thẻ Bảo hiểm Y tế;

*  Đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần, tuỳ theo từng trường hợp mà kèm theo một trong các bản sao giấy tờ sau đây: 

   + Quyết định trợ cấp 1 lần tù đày tra tấn hoặc kỷ niệm chương;

   + Quyết định trợ cấp 1 lần hoặc Huân, Huy chương kháng chiến (đối với người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần, không hưởng chế độ BHXH);

 +Giấy ủy quyền (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều thân nhân).

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc. Trong thời gian không quá 01 ngày kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để thông báo và trả cho UBND phường, xã.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

+ Phiếu báo giảm do UBND cấp xã lập.

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;

          + Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

+ Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng từ trần.

+ Hướng dẫn số 40/HD-SLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Lao động-TBXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng từ trần.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 2 8 5 9 9 5
Hôm nay: 1.664
Hôm qua: 8.362
Tuần này: 28.573
Tháng này: 221.079
Tổng cộng: 29.285.995

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính