Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục cấp lại (do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

+ Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin để xử lý, tham mưu UBND quận, huyện xem xét cấp giấy chứng nhận

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả từ phòng chuyên môn và trả cho công dân, tổ chức.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 06a/ĐĐN hoặc Mẫu số 06b/ĐĐN

- Số lượng hồ sơ:01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và Thông tin

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối trong trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 06a/ĐĐN hoặc Mẫu số 06b/ĐĐN

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

+ Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

+ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy cập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 3 0 3 6 2 8 6
Hôm nay: 28.381
Hôm qua: 25.424
Tuần này: 125.453
Tháng này: 1.051.267
Tổng cộng: 23.036.286

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính