lĩnh vực môi trường lĩnh vực môi trường

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
131 Thủ tục Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
132 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
133 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất) Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
134 Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
135 Thủ tục Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
136 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
137 Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
138 Thủ tục Chứng thực chữ ký
139 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
140 Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
Tìm kiếm

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chứcThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 0 5 3 2 2
Hôm nay: 105
Hôm qua: 6.034
Tuần này: 41.513
Tháng này: 463.918
Tổng cộng: 12.105.322

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính