Người có công Người có công

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
71 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
72 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội bất thường của hội ở phường, xã Lĩnh vực Hội
73 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội ở phường, xã Lĩnh vực Hội
74 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Lĩnh vực Hội
75 Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Lĩnh vực Hội
76 Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội Lĩnh vực Hội
77 Thủ tục Đăng ký đổi tên hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Lĩnh vực Hội
78 Thủ tục Đăng ký phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Hội
79 Thủ tục Đăng ký thành lập hội Lĩnh vực Hội
80 Thủ tục Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Tìm kiếm

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chứcThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 2 3 7 8 9
Hôm nay: 4.176
Hôm qua: 7.437
Tuần này: 59.980
Tháng này: 482.385
Tổng cộng: 12.123.789

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính