Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 30/07/2022

Chiều ngày 28/7, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức...

Quận Ngũ Hành Sơn: Trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù 12/05/2022

Ngũ Hành Sơn: Tập huấn công tác xây dựng, đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định theo số 25/2021/QĐ-TTg 19/04/2022

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong ... 02/03/2022

Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giá... 26/02/2022

Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy địn... 26/02/2022

Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 26/02/2022

Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 ... 26/02/2022

Công văn số 940/UBND-SXD ngày 22/02/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v triển khai Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ 26/02/2022

Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cuả Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 26/02/2022

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 0 2 1 5 6
Hôm nay: 1.714
Hôm qua: 8.756
Tuần này: 1.714
Tháng này: 67.459
Tổng cộng: 35.202.156

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính