Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 3 3 9 8 4 6
Hôm nay: 4.694
Hôm qua: 19.273
Tuần này: 4.694
Tháng này: 615.257
Tổng cộng: 11.339.846

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính