Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 5 9 1 7 9 4
Hôm nay: 2.421
Hôm qua: 2.266
Tuần này: 2.421
Tháng này: 93.582
Tổng cộng: 13.591.794

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính