Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 2 9 3 9 7
Hôm nay: 844
Hôm qua: 8.940
Tuần này: 0
Tháng này: 487.993
Tổng cộng: 12.129.397

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính