Phê duyệt Kế hoạch thanh tra và danh mục các cuộc thanh tra năm 2019 19/12/2018

Công khai Kết luận thanh tra tại UBND phường Khuê Mỹ 15/11/2018

Công khai Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu vụ việc khiếu nại của bà Trần Thị Mỹ Phương 10/10/2018

Công khai Kết luận thanh tra tại Trường Mầm non Ngọc Lan, phường Hòa Hải 04/10/2018

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách của Trường mầm non Sen Hồng, phường Khuê Mỹ 17/08/2018

Những điểm mới quan trọng của Luật Tố cáo năm 2018 13/08/2018

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và thuế, phí, lệ phí tại Ban Quản lý Chợ quận Ngũ H... 24/07/2018

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND phường Hòa Hải 01/06/2018

Thông báo Kết luận Thanh tra số 36/KL-TTQ ngày 10/4/2018 về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của ... 28/05/2018

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý nhân sự, tài chính, ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu, chi tại Trư... 08/02/2018

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 8 2 2 1 6 5
Hôm nay: 13.728
Hôm qua: 34.539
Tuần này: 149.302
Tháng này: 837.146
Tổng cộng: 22.822.165

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính