Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 26/11/2015

Trong những năm tiếp theo, quận tiếp tục tập trung, chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm chỉnh công tá...

Thông báo số 17/TB-TTQ ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Phòng Thanh tra quận về việc thông báo nội dung kết luận thanh tra kinh phí học đường tại Trường ... 25/09/2015

Thông báo số 15/TB-TTQ về việc Nội dung kết luận thanh tra kinh phí học đường năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 tại Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn 08/09/2015

Các kết luận của Thanh tra quận Ngũ Hành Sơn về công tác phòng chống tham nhũng và hoạt động quản lý tài chính 21/07/2015

Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND quận Ngũ Hành Sơn 06/07/2015

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND quận Ngũ Hành Sơn 06/07/2015

Về việc công bố công khai nội dung kết luận thanh tra về kinh phí học đường 25/06/2015

Kết luận thanh tra công tác phòng chống tham nhũng tại UBND phường Hòa Quý 26/11/2014

Kết luận thanh tra công tác phòng chống tham nhũng tại UBND phường Hòa Quý

Nội dung Kết luận thanh tra hoạt động quản lý thu, chi tài chính, ngân sách tại Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn 26/11/2014

Nội dung Kết luận thanh tra hoạt động quản lý thu, chi tài chính, ngân sách tại Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn

Kết luận Thanh tra kinh phí học đường Trường Mầm Non Bạch Dương 11/09/2014

Thông báo số 151/TB-TTQ ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chánh Thanh tra quận Ngũ Hành Sơn V/v Kết luận thanh tra kinh phí học đường trường mầm non Bạch Dương

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 5 0 6 9 1
Hôm nay: 1.182
Hôm qua: 15.648
Tuần này: 42.420
Tháng này: 276.400
Tổng cộng: 16.250.691

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính